Alicja Morawska-Rubczak

Alicja Morawska-Rubczak

Badacz, krytyk i kurator teatralna działająca w obszarze teatru dla dzieci, zajmuje się promocją rodzimego teatru dla dzieci na świecie oraz rozwijaniem w Polsce nurtu teatru dla najnajmłodszych (dzieci do trzeciego roku życia). Ukończyła kulturoznawstwo i polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizację teatrologiczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Doktoranckie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej przy Zakładzie Estetyki Literackiej.

Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie, Centrum Sztuki Dziecka, Art Stations Foundation, Fundacją Nuova, Instytutem Adama Mickiewicza oraz z tzw. czasopismami branżowymi – publikowała w „Teatrze Lalek”, „Didaskaliach”, „Scenie”, „Teatrze”, „Dialogu”, „Pro Arte”, pisała w ramach Nowej Siły Krytycznej.

Laureatka: Stypendium Funduszu Rodziny Kulczyków, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągniecia w nauce, a także Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatru.