Piotr Rowicki

Piotr Rowicki

Kiedy Piotr Rowicki posyła komuś swój biogram, biogram zwykle wraca, gdyż jest zbyt krótki i za mało ciekawy. Niestety Piotr Rowicki nie pamięta żadnych ciekawych wydarzeń, o które warto by ów biogram poszerzyć. Długo się zastanawia, a potem kopiuje jakiś ciekawy biogram, długi, pełen sukcesów i gwałtownych zwrotów akcji – taki biogram również wraca z adnotacją, że jest mało prawdopodobny.

Wiadomości o Piotrze Rowickim są sprzeczne. Wiadomo, że ma jakieś wykształcenie, ale nie wiadomo. czy jest ono mu do czegoś potrzebne i czy potrafi z niego skorzystać. Wiadomo, że Piotr Rowicki coś pisze, ale nie wiadomo, czy ktoś to w ogóle czyta. Są też pewne poszlaki, że ma coś wspólnego z teatrem, ale który to teatr i co w nim robi, nie da się tego precyzyjnie ustalić. W każdym razie nie jest aktorem, jeśli już – to bardzo mało popularnym.