Robert Romanowicz

Robert Romanowicz

Architekt z wykształcenia, z wieloletnim doświadczeniem. Mieszka we Wrocławiu, gdzie zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową, scenografią. To właśnie architektura ukształtowała graficzne spojrzenie na sztukę. Jego malarstwo jest wynikiem wieloletnich poszukiwań, eksperymentów z mediami oraz stosowania różnych metod ekspresji. Wszystko to złożyło się na obecny dorobek, pozwoliło mu osiągnąć niepowtarzalny styl i stać się rozpoznawalnym. Efekty jego twórczych działań mają charakter ilustracji, a postaci pojawiające się na obrazach wplatane są w przeróżne historie. Bohaterowie z jego płócien często przenoszą się na karty książek, które stają się swoistą kontynuacją opowieści malowanych obrazem. Co ważne, odbiorca jego twórczości nie ma wieku – może nim być każdy, kogo wrażliwość i wyobraźnię ona poruszy.
Jest twórcą wszechstronnym, tworzy m.in.: ilustracje prasowe, plakaty teatralne, instalacje, tunnel book’i oraz pop-up book’i; fotografuje.
Prace Roberta Romanowicza od lat wzbogacają zbiory kolekcjonerów z różnych stron świata.